Gemeentelijke vrijwilligersavond

Molenvrijwilligers brengen jeugd belangstelling bij voor Sprundels Rijksmonument

Ik wil graag de Molenvrijwilligers van Molen De Hoop Sprundel nomineren voor hun inzet om jongeren en basisschoolleerlingen enthousiast te maken om in contact te komen met ons Rijksmonument Molen De Hoop Sprundel en ze kennis laten maken met de werking van dit 180 jaar oude werktuig. Onze molenvrijwilligers hebben een programma ontwikkeld waarbij jongeren de molen kunnen bezoeken, vragen kunnen stellen aan de molenaars en het gehele proces van graantoevoer op het Molenerf en naar de molen kunnen beleven.

Zij zijn getuige van het lossen van het graan en het transporteren van de graanzakken met behulp van de windkracht naar de maalzolder en het malen van het graan. Zij kunnen het gemalen graan, het meel,  met de handen voelen en het zeefproces (builen) van zemelen, gries en bloem aan de lijve ondervinden. Middels molenliedjes, puzzels, molen leskist en kunstwerkjes(schilderijtjes, Sprundels Blauwe molen tegeltjes, molens op boomschors en van brooddeeg, molens in de vier jaargetijden) maken worden de jongeren bij het Rijksmonument betrokken,

De ontwikkeling van het project Molen “Kunstparel 2020” bracht jongeren in contact met dit fascinerend werktuig met succes in de praktijk en daarvoor gingen zij zelfs met een aantal vrijwilligers de klassen is. Ook het graan vlegelen werd onder de aandacht gebracht en zo werden cultuur en ambacht verenigd. Tevens maakten de jongeren kennis met het Molenaarschap dat onlangs tot het Werelderfgoed gerekend mag worden.

Tevens hebben de molenvrijwilligers aandacht voor de biodiversiteit door de molenbelt in te te planten met bolgewassen waarvan vlinders, bijtjes en andere insecten kunnen profiteren….zij er hebben zelfs een insectenhotel bij geplaatst. Tevens is het maaibeheer aangepast om de bloemen voldoende kans te geven zo lang mogelijk te bloeien.

 

Er is sprake van een 180 jaar oud monument dat door deze activiteiten springlevend wordt gehouden en dat is erg belangrijk met het oog op de toekomst.

 

De wens : Educatief digitaal presentatiescherm voor molen De Hoop.