Molenbeltbeheer

Het selectieve maaibeleid op de molenbelt is opgestart en de ingebrachte bollen krijgen nog even de tijd om  in het lange gras “af te sterven”.

Het maaisel zal worden afgevoerd.