Wijziging samenstelling bestuur Molenstichting

Met ingang van 1 januari 2020 heeft Toon van de Sanden de functie van secretaris overgedragen aan Ad van Loon.
Het bestuur van de Molenstichting is Toon dankbaar voor zijn inzet gedurende de 5 voorbije jaren.

Samen met Toon hebben we molen De Hoop toch maar mooi in de belangstelling geplaatst.

Toon namens alle molenliefhebbers nogmaals bedankt !!