ANBI Informatie 

 

Rechtsvorm: Stichting
Datum van oprichting: 08 december  2014
Statutaire naam: Molenstichting “De Hoop Molen Sprundel”
Zoeknaam: Molenstichting “De Hoop Molen Sprundel”
Profiel URLhttps://www.molensprundel.nl/stichtingbestuur
Statutaire zetel: SPRUNDEL, gemeente Rucphen
KvK nummer: 62048538
RSIN: 8546 16 536

Activiteiten: onderhouden en exploiteren van de molen; het beheer en onderhoud van de molen en deze regelmatig in werking  stellen of te doen stellen; het verzamelen van historische gegevens omtrent de molen; het stimuleren van de belangstelling voor molen De Hoop en het  bevorderen van een verantwoorde inrichting van de omgeving van de  molen; het benoemen en begeleiden van de (vrijwillige) molenaar(s) voor molen De Hoop; het coördineren en begeleiden van alle molenactiviteiten; het verwerven van de nodige financiële en andere middelen voor het onderhoud en de instandhouding van de molen, hetzij van subsidieverstrekkers, hetzij van sponsoren of donateurs,  hetzij anderszins ter aanwending van gestelde doelstelling; het onderhouden van contacten met andere instanties met gelijkgericht doel; het interesseren van een zo breed mogelijk publiek bij het behoud van de molen;  alle andere wettige middelen die het doel van de stichting kunnen  bevorderen.
Doelstellingen: De stichting heeft ten doel: het beheren en in stand houden van windmolen  De Hoop in Sprundel binnen de gemeente Rucphen .
De stichting heeft geen winstoogmerk.
Subcategorie I Culturele ANBI

Organisatie:

Aantal bestuursleden: 3 personen, onbezoldigd
Dagelijks bestuur: 3 personen, onbezoldigd
Zijn er personen in dienst: Nee
Is er een RvC: Nee

Bestuurders:

J.A. van den Broek, voorzitter
W.J. Mathijssen, penningmeester
A. van Loon, secretaris

Contact Informatie:

Bezoekadres: Molenerf 2, 4714 ET Sprundel
Postadres: Molenerf 2, 4714 ET Sprundel
Emailadresmolensprundel@gmail.com
Telefoonnummer: 06 44 086 437
WWW adres: www.molensprundel.nl

.

Publicatieplicht ANBI-Algemeen:
Financieel:
Jaarverslagen:
Beleidsplan:

 

Meerjarenbegroting 2022-2030

 

Klik hier voor een volledig overzicht van de verslagen