Overzicht foto albums 


Samen Sterk enthousiast over molenbezoek

Woensdag 5 juni 2019

Het was woensdagmiddag, rond de klok van half twee en 11 leden van de alleenstaanden groep “Samen Sterk” hadden hun plekje ingenomen in molen De Hoop Sprundel. Nu eens geen Dorpshuis De Trapkes of een High Tea in de Pastorie maar gewoon een stoel “Onderin de Molen”. De verwarmingslampen zorgden voor een behaaglijke sfeer en na de koffie met een speculaasje werd er eerst geluisterd naar twee verhalen uit de periode 1940 – 1945. Want ook molen De Hoop vervulde een rol in deze oorlogsjaren met het soms stiekem malen van graan om toch brood te kunnen bakken. Omdat alle bezoekers beneden bleven in de molen werd er naar een presentatie over het wel en wee van de molen gekeken. Bij een aantal kwamen er herinneringen bovendrijven over het verval van de molen in de periode 1948 tot 1977. Het Molenfeest in september 1977 leverde weer herkenbare dorpsgenoten op die aan dit tweedaagse feest deelnamen. Er werd met veel aandacht gekeken, geluisterd en het gemalen graan werd met de handzeef tot zemelen, griesmeel en bloem gezeefd. Molenliedjes werden meegezongen en er werd samen nagedacht om de molenrebus en molensudoku’s op te lossen. Na al deze inspanningen was het tijd om te genieten van een lekkere molenpannenkoek waarvan het meel gemalen was in onze molen met nog een bakje koffie of thee. Iedereen vond het een leuke ervaring om enkele uurtjes door te brengen in molen De Hoop en nog wat na te kletsen. Tot slot genoot het Sprundels Meulewienkeltje ook nog belangstelling van enkele bezoekers die muesli en pannenkoekenmeel mee naar huis namen om thuis nog eens de smaak van de molen te kunnen proeven.


Overzicht foto albums